HABERLER

Çelik karbon Deneyi

Çelikler üzerinde uygulanan ve çeliklerin sertliğine ne derece etki ettiğini öğrenebildiğimiz soğutma deneyi kısaca çelik karbon deneyi olarak bilinmektedir. Piyasada çoğunlukla “Jominy deneyi” olarak duyulan bu testte; farklı karbon alaşımlara sahip olan çelik malzemelerin östenit sıcaklıklardan (karbon oranının yüksekliğiyle ilintilidir) soğuk su vasıtasıyla aniden soğutularak sertlikle meydana gelen değişimler incelenebilir.

Çelik Karbon Deneyi Neden Uygulanır?

Bu deneyin uygulanma amacı, az önce de bahsettiğimiz gibi farklı karbon alaşımlarına sahip olan çelik malzemelerin soğuma hızlarının incelenmesi ve farklı soğuma hızlarının bu materyallerde sertlik durumunu ne derece azaltıp ne derece arttırdığının belirlenmesidir.

Çelik Karbon (Jominy) Deneyi Nasıl Yapılır?

Jominy deneyi, çelik maddenin sertleşebilirliğinin belirlenmesi için uygulanan bir deney olduğundan ona uygun bir test düzeneği hazırlanmaktadır. Bu deney sonucunda hem çeliğin sertleşme kabiliyetinin ne olduğu hem de soğutucu olarak kullanılan suyun çeliğe nasıl bir sertlik değeri kazandırdığı ortaya çıkartılabilir. 25 mm. çapında, 100 mm. uzunluğunda silindirik yapıda bir malzeme, su gelecek hortumdan 12,5 mm. mesafede kalacak şekilde yatay bir yüzeye yerleştirilir. Çelik malzemenin maruz bırakılacağı suyun sıcaklığı en fazla 28 derece olacaktır. En alt kısımdan en üst kısma kadar farklı soğuma hızları elde edilebileceğinden istenilen değerlerin farklı aralıklarla elde edilme imkanı olmaktadır.

Jominy test düzeneği içerisinde deneye tabi olan çelik malzemeler, ostenitleme sıcaklığına kadar ısıtılarak en az yarım saat bu sıcaklıkta bekletilir. Sonrasında hızlı bir şekilde düzeneğe yerleştirilerek su püskürtme aşamasına tabi tutulur. Çeliğin soğuma hızı da çubuğun alt kısmından üstüne doğru değişiklik göstermektedir.

Bahsettiğimiz bu soğukluk farklılıkları çubuğun sertlik fazına doğrudan etki etmektedir. Su püskürtme testinin başlatıldığı yüzeyden 1,5 mm. ve 2 mm. aralıklar bırakılarak sertlik değerleri ölçülür ve bu değerler doğrultusunda çelik karbon deneyine dair bir grafik oluşturulabilmektedir.

Sertleşebilirlik Nedir?

Sertleşebilirlik ölçme yöntemleri olarak deneyde kullanılan suyun, çeliğin martenzit duruma gelerek sertleşme özelliklerinin ortaya çıkması haline verilen genel isimdir. Bu özellik, çeliğin dış yüzeyinden iç merkezine kadar oluşan sertliğinin yüzeye göre farklı şekilde olabilmesi durumudur.

Bina Güçlendirme Nedir?

Cuma, 03 Ocak 2020 by
bina güçlendirme

Bir deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde bina güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi sahibi olan kişilerin sayısı oldukça azdır. Oysa konuya hakim uzmanların birçoğu,  riskli binalarda bina güçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğini söylemektedir. Biz de bu yazımızda, bina güçlendirme tekniklerinden, bina güçlendirmesinin faydalarına kadar birçok farklı konuya değineceğiz.

Bina güçlendirme, bir yapının muhtemel bir depremde yıkılması veya çökmesi ile oluşacak can kaybını önlemek amacıyla yapılan, binayı yapısal ilavelerle depreme daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlayan bir müdahaledir. Binanın yıkılıp yeniden yapılması çoğu zaman çok maliyetli olmaktadır. İşte bina güçlendirme, bu yönteme alternatiftir. Daha az zahmetli ve daha az maliyetlidir. Yapılan iyileştirmelerle binanın dayanıklılığı arttırılır.

Bina Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Bina güçlendirme firmaları çok çeşitli teknikler kullanarak ev ya da iş yerlerini depreme daha dayanıklı hale getirir. Ancak güçlendirme çalışmalarından önce yapılması gereken bazı prosedürler vardır. Güçlendirilmesi düşünülen binanın öncelikle, projeye uygun yapılıp yapılmadığı denetlenir. Daha sonra binadan beton numunesi alınır. Belli alanlardaki demir donatılarından da çeşitli kesitler test edilir. Bu gibi testlerden elde edilen sonuçlarla bina güçlendirme uygulaması  yapılır. Ancak bir yapıyı daha dayanıklı hale getirecek çeşitli teknikler kullanmak, bilgi ve tecrübe ister. Doğru yapılmayan güçlendirme çalışmaları riski daha da arttırır. Bu tür uygulamalarda en çok betonarme bina güçlendirme tekniği ile çelik kuvvetlendirme tercih edilir. Çelik konstrüksiyon bina güçlendirme fiyatları betonarme tekniğine göre daha maliyetlidir.

Bina Güçlendirme Teknikleri

Bina güçlendirilirken genellikle aşağıdaki yöntemler tercih edilir :

  • Kanat ekleme
  • Eski ve yeni betonları kaynaştırma
  • Kolon mantolama
  • Çelik mantolama
  • Betonarme mantolama
  • Epoksi enjeksiyonu
  • Mantolama veya gömlek geçirme

Kiriş ve kolon mantolama, en çok başvurulan yapı güçlendirme uygulamalarındandır. Ancak bu her yapı için geçerli bir formül değildir. Yalnızca binaların statik durumu analiz edildikten sonra bir proje hazırlanabilir. Ayrıca her yapının depreme veya çeşitli darbelere verdiği tepkinin farklı olduğu da unutulmamalıdır.  Daha bilimsel bir ifadeyle her binanın kendine özgü bir mukavemeti ve darbeye karşı verdiği titreşim hareketi değişkendir. Bu sebeple kullanacak teknikler de yapıdan yapıya değişir. Örneğin eski yapıları güçlendirirken karbon fiber bina güçlendirme tekniklerinden yararlanılır. Kurulduğu günden bu yana geleceğe bakarak bugünü yorumlayan, önce İstanbul’da daha sonra tüm ülke genelinde modern bir kent konsepti meydana getirmeyi amaçlayan Türkiye’nin en büyük yapı laboratuvarı Aksaş, bina güçlendirme uygulamaları da gerçekleştirmektedir. Eğer konu hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz bizimle kolayca iletişime geçebilirsiniz.

Yapı Denetim Risk Analizi

Salı, 19 Kasım 2019 by

Sinyal Veren Binalar

Salı, 19 Kasım 2019 by
Asbest

Asbest’in zararları ile ilgili makaleyi Hürriyet Gazetesi’nde okumak için tıklayınız.

Asbest solunum yoluyla vücuda girdiğinde, kanser ve çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Biz AKSAŞ olarak sizlerin sağlını düşünüyoruz…

Donanım, hijyen ve kalite açısından kabul gören Laboratuvarlarımız, TÜRKAK tarafından da onaylanarak tescillendi.
TÜRKAK, Onayımız;
TOP