Merhaba, siz hiç zahmet etmeyin, biz gelelim ve hemen başlayalım.

Asbest Sökme ve Taşıma

Asbest Sökümü ve Taşıması

  • Asbest İçerikli Malzemeleri Sökümü ve Temizliği
  • Asbest Maruziyeti oluşan ürün, cihaz ve belgelerin temizliği,
  • Asbest İçerikli Malzemelerin uygun koşullarda paketlenmesi,
  • Asbest İçerikli Malzemelerin Bertaraf Tesislerine Lisanslı Araçlarımızla Nakliyesi,
  • Asbest İçerikli Malzemelerin Yetkili Tesiste Bertarafının Sağlanması

İçerik:

25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre; asbest söküm ve temizlenmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Birlikte çalıştığımız Asbest Söküm Uzmanları ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş olup, Asbest Çalışanı Eğitimi vermeye ve belgelendirmeye yetkilidir.

Süreç :

Asbest bulunma ihtimali bulunan alanlar “Asbest Uzmanımız” (Asbest Söküm Uzmanlığı Belgesine Sahip Kişi) tarafından belirlenerek numune alımı yapılır, alınan numunelere TÜRKAK ONAYLI Laboratuvarımız tarafından asbest tür analizi yapılır, ilgili numunede asbest'e rastlandığı takdirde, uzmanlarımız tarafından asbest rastlanan malzemelerin sökümü yapılır, sökülen malzemeler, özel donanımlı araçlarımızla beltaraf tesislerimize taşınır.

Asbest Tespiti ve Ölçümü

Asbest ile ilgili çalışmaların ilk basamağı Asbest Araştırması’dır. Bina veya tesislerinizde Asbest İçerikli Malzeme (ACMs) analizini akredite laboratuvarımızla yapıyoruz.

Asbest Sökümü ve Taşınması

Bina veya tesislerinizde tespit edilen Asbestli malzemeleri sertifikalı ve uzman personelimizle güvenli olarak temizliyor, lisanslı araçlarımız ile bertarafını sağlıyoruz.

ASBEST SÖKME VE TAŞIMA

ASBEST SÖKME VE TAŞIMA

TOP