Asbest Raporu

ASBEST LABORATUVARI VE RAPORLAMA       ASBEST LABORATUVARI VE RAPORLAMA

Asbest Raporu, ülkemizde yaşayan halkın sağlığını ve yaşadığı çevreyi korumak için kentsel dönüşüm kapsamında olsun veya olmasın ömrünü doldurmuş yapılarla ilgili her türlü inşaat yıkımı öncesinde Asbest İçerikli Malzemelerin bulunup bulunmadığı, varsa hangi Asbest türleri olduğu belirlenerek hazırlanan bir rapordur. Asbestli malzemeye rastlanılması durumunda ise ortamdaki lif sınır değerinin aşılıp aşılmadığı belirlenerek rapor oluşturulması ve tehlikeli atık tesislerine bertarafı zorunludur.

Asbest Raporu Nedir?

Bina veya tesislerde asbest içerikli malzemenin bulunup bulunmadığına dair önce numune alma işlemleri yapılır. Asbestin varlığının belirlenmesi için laboratuvar ortamında analizler tamamlanarak asbestli malzeme olup olmadığı tespit edilerek rapor Hazırlanır. Analiz sonuçlarımıza göre asbest içerikli malzeme bulunması durumunda asbestin yönetmeliklerde belirtildiği şekilde asbest söküm uzmanlarımız ve asbest ile çalışma konusunda eğitimli personelimiz tarafından kendi bünyemizde Asbest Raporu hizmetini sunmaktayız. Asbest Analiz ve raporu için TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından Asbest Tür Tayini ve Asbest Tayini için Numune Alma konusunda akreditasyon sertifikamızla hizmet vermekte olup raporu 48 Saatte vermekteyiz.

 

 

Yapı Laboratuvarı

BİNA AKUSTİK RAPORU

Yapı Akustiği, mimari yapılar ile insan kulağının algılayabildiği frekans aralığında “ses” olarak tanımlanan titreşimlerin ilişkisini araştıran ve düzenleyen bilim dalıdır. Ses, insanı rahatsız ettiğinde "gürültü" olarak algılanır. Gürültünün yapıda kontrolü ve yapının akustik özelliklerinin değerlendirilmesi Yapı Akustiğinin kapsamında değerlendirilir.

31 Mayıs 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen BİNALARIN GÜRÜLTÜĞE KARŞI KORUNMASINI Zorunlu hale getiren Yönetmelik kapsamında çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak yetkilendirilmiş Akustik uzmanlarımız tarafından BİNA AKUSTİK Rapor hizmeti sunmaktayız. 
Yönetmelik 31.05.2017 yılında yayınlanmış ve 31.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, 31.05.2018 tarihinde yapılan değişikliğe göre (Dokuzuncu Bölüm) akustik rapor yerine mimari akustik rapor hazırlanması zorunludur. Dolayısıyla, Proje müellifi tarafından Yapı Ruhsatı alım aşamasında her türlü yapı için "Mimari Akustik Rapor" hazırlanılması ve sunulması zorunludur.

MEVZUATTA YER ALAN YASAL ZORUNLULUK

31.05.2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliği Madde 5 bend (2), aşağıdaki gibidir: Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, gürültüye karşı önlem bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen bina veya binadaki bağımsız birimlerde bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmez.

ASBEST LABORATUVARI VE RAPORLAMAASBEST LABORATUVARI VE RAPORLAMA

Laboratuvar Hizmetleri

Taze Beton N.Alımı + Raporlama
Şantiye ortamında numune alınır, 7 ve 28 gün sonunda raporlanır ve müşteriye kargolanır.

Çelik N.Alımı + Raporlama 
Şantiye ortamında numune alınır, 48 saat içerisinde raporlanır ve müşteriye kargolanır.

Karot N.Alımı + Raporlama
Yapıdan numune alınır, 72 saat içerisinde uygulanır, raporlanır ve müşteriye kargolanır.

Ankraj Uygulama + Raporlama
Yerinde uygulanır, 48 saat içerisinde uygulanır, raporlanır ve müşteriye kargolanır.

Zemin Etüdü + Raporlama
Yerinde uygulanır, 48 saat içerisinde raporlanır ve müşteriye kargolanır.

Donatı Tespiti + Raporlama 
Yapıda uygulanır, 48 saat içerisinde raporlanır ve müşteriye kargolanır.

 ASBEST LABORATUVARI VE RAPORLAMA

Müşterilerine üstün standartlarda hizmet sağlayan AKSAŞ, Türkiye’nin en teknolojik alt yapısına sahip sistemleri ile birlikte yapı laboratuvar konusunda kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Laboratuvar Kapsamı;

  • Taze beton Numune alımı + Test ve Raporlaması
  • Çelik Numune alımı + Test ve Raporlaması
  • Karot Numune alımı + Test ve Raporlaması
  • Ankraj uygulama + Test ve Raporlaması
  • Donatı tespiti + Test ve Raporlaması

ASBEST LABORATUVARI VE RAPORLAMA

UYDUAKS sistemi ile;
“Siz daha iyi yaparsınız” diye düşünerek ; tüm saha yönetimini size bıraktık. Numune Siparişini online sisteme girin; sistem; uydu üzerinden en yakın aracı; girdiğiniz adrese yönlendirsin ve işlem tamamlandığında size SMS gelsin.

İşlem Tamam SMS’i ile; Verdiğiniz her numune siparişini bir görev olarak kabul ediyor ve tamamlandığında SMS olarak anında tarafınıza bildirim yapıyoruz.

7 Gün / 24 Saat Hizmet ile; Türkiyenin en kapsamlı ve teknolojik altyapısına sahip yapı laboratuvarı olarak; İstanbbul'un %90'ına 7gün/24saat hizmet veriyoruz.

Apartman, İşyeri, Okul,   Poliklinik, Hastaneler, Sağlık Ocakları, Fabrikalar, , Spor Salonları, Eski Eser Tarihi Eser Binalar, Belediyeler Kısaca Aklınıza Gelebilecek Her Alanda Bina Teknik Raporu Alınabilmektedir. Binanız dayanıklı mı yeteri kadar güven veriyor mu? Bunları öğrenmek analiz ve ölçümler sonucunda kesin şekilde öğrenilecektir. Kentsel dönüşüm uzman kadrosu aracılığı ile binanızın yapısı geniş çaplı şekilde ele alınmaktadır. Binanın sağlamlığından kesin bir şekilde emin olunabilmesi adına başvurmanız gereken en iyi çözüm yollarından birisi de deprem dayanıklılık testi olacaktır. Bina Teknik analiz ve kontroller, oluşabilecek tehlikelere karşı sizlerin önceden tedbir almasına yardımcı olur. Bina Teknik rapor, yapının mevcut şartlarına uyum sağlayıp sağlamadığını kontrol edilerek yetkili proje uzmanları tarafından hazırlanan raporlardır. Teknik raporlara göz attığımızda genelde mimari teknik raporlar, statik teknik raporlar, mekanik teknik raporlar, çevre ve etkileşim bakımından teknik raporlar olmak üzere sınıflandırılmaktadır.

Bina Teknik Raporu Nasıl Hazırlanıyor?

İşin en önemli kısımlarından birisi de bina teknik raporun nasıl hazırlandığıdır. Bina teknik raporunun bir diğer adı deprem testidir Binanızın çeşitli aşamalardan geçirilerek sağlam olup olmadığını kanıtlayan bir rapor olarak karşımıza çıkmaktadır. Bina teknik raporu aklınıza gelebilecek hemen her bir yapıya uygulanmaktadır. Yapının ne derece sağlam olduğu kanıtına ulaşabilmek adına önemlidir. Kimi binalar risk taşımaktadır. Böyle durumlarda uzman ekipler tarafından riskli bina raporu alınmaktadır. Evini ya da işyerlerini yenilemek isteyen pek çok vatandaşımız ise artık kentsel dönüşüm kapsamında binasını yeniden yenileme şansına sahip olmaktadır. Eğer binanız risk taşıyorsa yenilemeniz ve daha güvenli olmasını sağlamanız gerekir. Böylelikle yaşanacak can ve mal kayıplarının önüne en güzel şekilde korumuş olursunuz. Yapıların bazıları ekonomik ömrünü tamamlamış olabiliyor. Yıkılma ya da ağır hasar görme eğilimi içerisinde olan yapıları tespit etmek yaşamınızı güvence altına alabilmeniz adına önemlidir. Tüm bu ölçümler son teknolojiye başvurularak en hızlı koldan gerçekleşmektedir. Bina teknik Raporu hazırlanarak tarafınıza sunulmaktadır.  Böylelikle sizlerde binalarınızın risk taşıyıp taşımadığını öğrenip gerekli tüm önlemleri alma şansına da sahip olacaksınız.

Deprem Risk Raporu almak, her ne kadar zahmetli bir süreç gibi görünse de, firmamız aracılığıyla online başvuru yapabiliyor olmanız süreci düşündüğünüzden çok daha kolay hale getirmekte olup, sizlerin ve sevdiklerinizin yaşamı için oldukça önemlidir. Kentsel dönüşüm uygulamaları da depreme dayanıklı olmayan binaların tespit edilerek yeniden yapılması ya da onarılmasını sağlar. Böylece aldığınız risk raporu sayesinde depremin olumsuz etkilerinden minimum düzeyde etkilenmenizi sağlamak sizin elinizde.

Yapınızın sağlamlığından emin olmak istiyorsanız bunun tek yolu Yapı Sağlamlık Raporu almaktır. Bu raporu almadan önce binanıza ait bazı incelemelerin yapılması gerekir. Öncelikle yapıya ait bir proje var ise, yapıya gidilerek, projeye göre yerinde kontrolü sağlanır. Eğer proje yok ise binanın röleve çizimi yapılır. Betonun sağlamlığının test edilebilmesi için, karot ile numuneler alınır ve bu numuneler basınç testlerinden geçirilir. Kolonların, betonarmelerin perdelerin kirişlerin röntgen aracılığıyla tespiti yapılır. Elde edilen bütün verilerin sonucunda binanın 3 boyutlu simülasyonu çizilerek depreme dayanıklılığı tespit edilir. Binanızın sağlamlık raporu da bütün veriler incelendikten sonra, uzmanlar tarafından değerlendirilerek sizlere sunulur.

TOP