Merhaba, siz hiç zahmet etmeyin, biz gelelim ve hemen başlayalım.

Asbest Laboratuvarı

 ASBEST LABORATUVARI

Süreç

Asbest liflerinin varlığını tespit etmek amacıyla, konusunda tecrübeli Asbest Söküm Uzmanlarımızın binalardan aldığı numunelerin veya başka asbest söküm uzmanlarının aldığı numunelerin laboratuvarımızda yer alan en son teknolojiye uygun NIKON ECLIPSE E200 MV Polarize Işık Mikroskobu ile analizi yapılır,

En geç 48 saat içerisinde gerçekleştirilerek raporlanır.

 Malzeme  Deney Adı  Deney Metodu  Raporlama Süresi
 (Material Tested)  (Test Name)  (Test Method)  (Reporting time)
 Katı Malzemelerde asbest Tür Tayini

(asbestos in bulk materials)

 Katı Malzeme ve Ürünler İçerisindeki Asbest  (Krizotil-Chrysotile, Aktinolit-Actinolite, Amosit-Amosite, Antofilit-Anthophyllite, Krosidolit-Crocidolite)  HSG 248-A2  En geç 48 Saat içerisinde raporlanır.
 (asbestos in bulk materials)  Analiz: Polarize Işık Mikroskobu(PLM) Tekniği
 Analysis: Polarized light microscope method.

 

 Malzeme  Deney Adı  Deney Metodu  Raporlama Süresi
 (Material Tested)  (Test Name)  (Test Method)  (Reporting time)
 Katı Malzemelerde asbest Tür Tayini

(asbestos in bulk materials)

 Katı Malzeme ve Ürünler İçerisindeki Asbest (Krizotil-Chrysotile, Aktinolit-Actinolite, Amosit-Amosite, Antofilit-Anthophyllite, Krosidolit-Crocidolite) NIOSH-NMAM 9002  En geç 48 Saat içerisinde raporlanır.
 (asbestos in bulk materials)  Analiz: Polarize Işık Mikroskobu(PLM) Tekniği
 Analysis: Polarized light microscope method.

 

Binanızda artık asbest içerikli bir malzemenin olup olmadığını öğrenebilmek sizin elinizde olacak. Üstün teknolojiler aracılığı ile asbest kontrolleri yapılmaktadır. Yapılacak denetlemeler sonrasında ise bina  yahut tesislerinizde asbest olup olmadığı, hangi türden asbet malzemeleri içerdiği  öğrenilmeye çalışılmaktadır. Asbest Laboratuvarı farklı teknolojilere başvurularak yapılmaktadır. Bunlar, ışık mikroskopi, polarizasyon mikroskopi, elektron mikroskopi taraması olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yalnızca asbest ile ilgilenilmediği gibi seramik, yapay ve diğer potansiyel tehlikeli lifler konusunda da geniş çaplı bir araştırma yapılmaktadır. Laboratuvarda, risk tahminleri, tasdikli denetim, hava örnekleme, sızma ölçümleri gibi çok yönlü hizmetlere de yer verilmektedir.

Binanızın asbestli malzemeleri içerip içermediğinin tüm kontrollerini asbest analizi yapan firmalar tarafından gerçekleşmiş olduğunu söylememiz mümkündür. Asbest analizleri ile birlikte çevresel güvenlik ve iş güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Numuneler kendi laboratuvar ortamında gerçekleştirilmektedir. Yaşantımızda artık oluşabilecek risk faktörlerinin mutlak surette önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunu başarabilmenin en iyi çözüm yollarından birisi de iş sağlığı ve güvenliği ölçümlerinin yapılmasıdır. Bu sayede binalarda görmek istediğiniz güvenli yapıyı yeni baştan ortaya çıkarma şansına sahip olabilmeniz mümkün hale dönüşecek. Daha güvenli yapılar içerisinde yaşam sürme fırsatını da vatandaşlarımız artık elde etmiş olacak.

Asbest Analizi

Asbestin bulunma olasılığı yüksek olan alanlarda Asbest Söküm Uzmanı tarafından belirlenerek işlem tamamlanmaktadır. İlk olarak  Asbest Söküm Uzmanı tarafından belirlenme yapılır ve bir numune alınır. alınan numunelere asbest tür analizi uzman tarafından yapılmaktadır. Bu sırada asbest söküm hazırlığının yanı sıra Asbest Söküm Uzmanı tarafından risk analizi hazırlanmalıdır. Asbestin olduğu alanlar belirlenip çalışma yapılacak yerlere uyarı levhaları ile işaretlenerek yetkili personel haricinde diğer kişilerin girmesi de yasaklanmaktadır. Asbest çalışmalarında, asbest sökümünün yapılması, atıkların bertaraf edilmesi, asbestin ölçülmesi, İş bitiminde ise yetkilendirilmiş uzman tarafından ortamda asbest kalmadığına dair rapor düzenlenmektedir.

ASBEST LABORATUVARI

Asbest Tespiti ve Analizi

Bina veya tesislerinizde Asbest İçerikli Malzeme (ACMs) bulunup bulunmadığı, varsa hangi Asbest türleri olduğu, ortamdaki lif sınır değerinin aşılıp aşılmadığı belirlenerek ve “Asbest Yönetim Planı” oluşturulur. Numune analizleri TURKAK tarafından akredite edilmiş kendi asbest Laboratuarımız da gerçekleştirilir. Asbest Araştırması 48 Saatte tamamlanır.

ASBEST Temizlenmesi ve Sökülmesi;

25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre; asbest söküm ve temizlenmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Birlikte çalıştığımız Asbest Söküm Uzmanları ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş olup, Asbest Çalışanı Eğitimi vermeye ve belgelendirmeye yetkilidir.

TOP