KURUMSAL

Türkiyenin en büyük yapı laboratuvarı şirketi

Kurulduğumuz günden bu yana ; hep geleceğe bakarak bugünü yorumladık ve bu paralelde adımlar attık. Önce İstanbul sonra tüm Türkiye için modern bir kent konsepti meydana getirmek adına; altyapımız neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Bugün; işte yıllar önce kurduğumuz “geleceğe dair” vizyonumuzun meyvelerini aldığımız günleri yaşıyoruz. Çünkü; AKSAŞ olarak ; İstanbul ve Tüm Türkiye’deki modern,sağlam ve güvenli yapıların bazılarını biz yapıyor; bazı yapılanları biz denetliyor ve bazılarının yapılmasına teknik veya finansal danışmanlık noktasında bizler vesile oluyoruz.

Modern,sağlıklı ve güvenli olan her yapının; bir yerlerinde varız biz.2013 yılında; bu gururla beraber 10.yılımızı kutlamış bulunuyor; önümüzdeki yıllarda; daha üretken bir konsept ve daha derin bir gelecek vizyonu ile siz değerli müşterilerimize ulaşmayı temenni ediyor;

Kurulduğumuz günden bu yana ; hep geleceğe bakarak bugünü yorumladık ve bu paralelde adımlar attık. Önce İstanbul sonra tüm Türkiye için modern bir kent konsepti meydana getirmek adına; altyapımız neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Bugün; işte yıllar önce kurduğumuz “geleceğe dair” vizyonumuzun meyvelerini aldığımız günleri yaşıyoruz. Çünkü; AKSAŞ olarak ; İstanbul ve Tüm Türkiye’deki modern,sağlam ve güvenli yapıların bazılarını biz yapıyor; bazı yapılanları biz denetliyor ve bazılarının yapılmasına teknik veya finansal danışmanlık noktasında bizler vesile oluyoruz.

Modern,sağlıklı ve güvenli olan her yapının; bir yerlerinde varız biz.2013 yılında; bu gururla beraber 10.yılımızı kutlamış bulunuyor; önümüzdeki yıllarda; daha üretken bir konsept ve daha derin bir gelecek vizyonu ile siz değerli müşterilerimize ulaşmayı temenni ediyor;

Sıcak ve güvenli yuvalarınızda; sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz.

Kalite Politikası

Tümü eğitimli personel ile uluslararası geçerliliğe sahip metot ve ekipmanlarla kalibrasyonu yapılmış ve onaylanmış cihazlar ile belirtilen metotlar kullanılarak, hatasız profesyonel çalışmayla ; doğru sonuca zamanında hatasız giderek her defasında müşteri memnuniyetini sağlamak için TS EN İS /TEC 17025:2000 kalite yönetimi sistemi şartlarına uyularak hiçbir koşulda kaliteden ödün vermeden çalışmak en temel kalite politikamızdır.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ - By Emirhan Emre Kaya

“Tümüyle Teknolojik altyapımızı” ; bir gelecek vizyonu olarak; tamamen bünyemizde ve tarafımızdan geliştirmeyi benimsedik.

UYDUAKS - Saha Koordinasyon Merkezi

Türkiyede bir ilk olan ; UYDUAKS - Saha Koordinasyon Merkezi ile; müşterilerimizden gelen hizmet siparişlerini ; online şekilde sahadaki ekiplere iletiyoruz. İlgili şantiye ile ilgili bilgileri tekrar online sistem üzerinden mobil cihazlardan geri topluyoruz. Ayrıca bu yolla; tamamlanan işlem bilgilerini ilgili müşteriye SMS yoluyla iletiyoruz.

KENTAKS – Kentsel Dönüşüm Merkezi

Türkiyede bir ilk olan ; KENTAKS - Kentsel Dönüşüm Merkezi ile; Kentsel Dönüşüm başvurusundan; onay sürecinin sonuna kadar; tüm süreci dijital ortamda takip ediyor,müşterilerimizi SMS yoluyla bilgilendiriyor; saha veya ofis ortamındaki gecikmeyi minumum’da tutarak, süreci dijital altyapı üzerinden koordine ediyoruz.

AKS FİNANS – Mali İşler Kayıt Merkezi

Türkiyede bir ilk olan ; AKS FİNANS - Mali İşler Kayıt Merkezi ile; cari hesap ekstresi vb.gibi aylık hesap düzenine bağlı muhasebesel sistemleri rafa kaldırıyor ; hesap hareketlerinizi online olarak güncel haliyle dilediğiniz zaman görmenize imkan tanıyoruz.


GENEL BAŞVURU

pdf, .jpg, .png, .doc, .docx, .xls

ISO 9001

ISO 14001

LABORATUVAR İZİN BELGESİ

OHSAS 18001

HİZMETLER

Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına geliyor. Kısaca kentsel dönüşüm kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi oluyor. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçlar şunlar olabilir; yeni konut yapılması, doğal afet riski olan bölgelerdeki veya yapısı itibariyle riskli olan binaların yeniden inşası, zayıf yapılı binaların (gecekondu) yapımının engellenmesi, şehrin modern ve medeni ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesi (kongre ve finans merkezleri, park ve eğlence alanları inşası).

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un bugüne kadar yapılanlardan farkı ve amacı nedir?

6306 Sayılı Kanun'un amacı; can ve mal kaybının meydana geldiği doğal afetler gerçekleşmeden önce gerekli tedbirlerin alınması, zararın oluşmadan engellenmesi ve vatandaşların sağlıklı ve güvenli bölgelerde ve binalarda yaşamasını sağlamaktır. Daha önce çıkan kanunlar afetlerden oluşan zararları gidermeye, yaraları sarmaya yönelikti. 6306 sayılı Kanun'da öncelikle vatandaşların can güvenliği hedeflenmiştir. Riskli yapısı yıkılmış olan hak sahiplerine kredi, konut ve işyeri tahsisi, konut sertifikası gibi desteklerin verilmesi mümkündür. Kentsel dönüşümün etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için de yerel yönetimler etkin bir biçimde yetkilendirilmişlerdir.

Riskli Yapı Tespitinin Yaptırılması : Vatandaşlar yapılarını, Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.

Riskli Tespit Edilen Yapılar : Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade edilir, diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Riskli Yapı / Deprem Risk Raporu aşağıdaki süreçler sonucunda oluşur :

 • Binaya ait projelerin temini ; proje yok ise bina taşıyıcı sistem rölevesi hazırlanır.
 • Bina beton kalitesinin belirlenmesi için kolonlardan “karot numunesi” alınır.
 • Karot ile alınan numunelerin dayanım testleri yapılır ve raporlanır.
 • Betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetleri tespit edilir.
 • Röntgen ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespit edilir.
 • Binanın oturduğu zeminin taşıma gücünün belirlenmesi için zemin etüd raporu hazırlanır.
 • Binanın taşıyıcı sistemi dijital ortamda 3 boyutlu modellenerek “Statik Performans Analiz Raporu” oluşturulur.
 • Yapılan tüm çalışmalar sonucu; İlgili Yönetmeliğe bağlı kalınarak Deprem Risk Raporu hazırlanır ve sizin adınıza ilgili müdürlüğe teslim edilerek ; onay aşamasına dek takibi sürdürülür.

“Siz yarı yolda kalmayın ” diye Hepsibirarada Paketini hizmetinize sunmuş bulunmaktayız.

Kentsel Dönüşüm - Hepsibirarada Paketi

 • Riskli Yapı Tespiti (Raporu)
 • Mevcut Bina Yıkımı
 • Yeniden Projelendirme
 • Yeniden İnşaat
 • Son Teslimat

UYDUAKS

UYDUAKS sistemi ile;
“Siz daha iyi yaparsınız” diye düşünerek ; tüm saha yönetimini size bıraktık. Numune Siparişini online sisteme girin; sistem; uydu üzerinden en yakın aracı; girdiğiniz adrese yönlendirsin ve işlem tamamlandığında size SMS gelsin.

İşlem Tamam SMS’i
Verdiğiniz her numune siparişini bir görev olarak kabul ediyor ve tamamlandığında SMS olarak anında tarafınıza bildirim yapıyoruz.

Laboratuvar Hizmetleri

Taze Beton N.Alımı + Raporlama

7 ve 28 gün sonunda raporlanır ve müşteriye kargolanır

.

Çelik N.Alımı + Raporlama 

48 saat içerisinde raporlanır ve müşteriye kargolanır

.

Karot N.Alımı + Raporlama 

72 saat içerisinde uygulanır, raporlanır ve müşteriye kargolanır

.

Ankraj Uygulama + Raporlama

48 saat içerisinde uygulanır, raporlanır ve müşteriye kargolanır

.

Zemin Etüdü + Raporlama
4 gün içerisinde uygulanır, raporlanır ve müşteriye kargolanır

.

Donatı Tespiti + Raporlama 

48 saat içerisinde uygulanır, raporlanır ve müşteriye kargolanır.

7Gün/24Saat Hizmet

Türkiyenin en kapsamlı ve teknolojik altyapısına sahip yapı laboratuvarı olarak; İstanbbul'un %90'ına 7gün/24saat hizmet veriyoruz.

Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilmek için öncelikle binanın kentsel dönüşüm kapsamına girmiş olması lazım. Müteahhit seçimi yapıldıktan sonra kentsel dönüşüm kredisi veren anlaşmalı bankalara başvuru yapılmalı. Bir daire için en fazla 100 bin lira, eğer başvuru yapan kişinin dört ya da beşten fazla dairesi var ise toplamına en fazla 500 bin lira kadar kentsel dönüşüm kredisi alabiliyorsunuz.


Bankadan alınan kredi blokeli olarak seçilen müteahhitin hesabına geçiyor. Hesap blokeli olduğundan müteahhit paranın hepsini kullanamıyor. İnşaatın safhalarına göre müteahhit, yaptığı imalatı sunup kontrol yapılmasını talep ediyor. Banka, inşaatı kontrol eden yapı denetimden belgeleri alıyor ve inşaat yerinde inceleme yapıyor. O zamana kadar yapılan işin tutarı ne kadarsa banka, müteahhite o kadar para veriyor. Yani inşaat devam ederken müteahhit eğer işten ayrılırsa ya da siz yapılan imalatı beğenmeyip durdurduğunuzda inşaatı tamamlayacağınız para zaten blokeli olarak banka hesabında bulunuyor. Yani para koruma altında tutuluyor. 
Bu sürecin içinde bakanlık yok. Yani bakanlık sadece onay veriyor. Sonrasında seçtiğiniz müteahhit ve bankadan kullandığınız krediyle binanızı yeniden yaptırabiliyorsunuz. Kısaca Kentsel Dönüşüm Kredilendirme Süreci  • Kat maliki; AKSAŞ’a riskli yapı tespiti için başvurur. 

 • Rapor sonucuna göre riskli bulunan binalarda 2/3 çoğunlukla dönüşüm kararı alınır. 

 • Kat maliklerinde yüklenici firma belirlenir ve inşaat yapım sözleşmesi yapılır. 

 • Faiz desteğinden yararlanarak kredi kullanmak isteyen kat malikleri bankaya kredi başvurularını yapar, Faiz desteği için Bakanlık onayı alınır ve kredi kullandırımı gerçekleştirilir. 

 • Anlaşma yapılan yüklenici firma tarafından inşaat süreci başlatılır.

Asbest Tespiti ve Analizi

Bina veya tesislerinizde Asbest İçerikli Malzeme (ACMs) bulunup bulunmadığı, varsa hangi Asbest türleri olduğu, ortamdaki lif sınır değerinin aşılıp aşılmadığı belirlenerek ve “Asbest Yönetim Planı” oluşturulur. Numune analizlerini kendi asbest Laboratuvarımız da gerçekleştirilir. Acil durumlarda bina veya tesisinizin Yönetim Amaçlı Asbest Araştırması 48 Saatte tamamlanır.

ASBEST Temizlenmesi ve Sökülmesi;

25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre; 1992 ‘den beri Almanya’ da sertifikalı olarak çalışan iş ortaklarımızla beraber, asbest söküm ve temizlenmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Birlikte çalıştığımız Asbest Söküm Uzmanları ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş olup, Asbest Çalışanı Eğitimi vermeye ve belgelendirmeye yetkilidir.

Bakanlığa ve ilgili müdürlüklere bildirimin yapılması

İlgili tüm teçhizatın kurulup, bölgenin tecrit edilmesinin sağlanması

Asbestli bölgenin temizlenmesi

Asbestli çatı veya dış cephenin sökülmesi

Asbest maruziyetinin ortadan kalktığını gösterir belgenin yetkili kurumlardan alınması

Haberler

AKS Kentsel Dönüşüm Kanal 24 Haber

AKS Kentsel Dönüşüm Kanal A Haber

AKS Kentsel Dönüşüm Beyaz Tv Haber

AKS Kentsel Dönüşüm TRT 1 Haber

AKS Kentsel Dönüşüm Fox Tv Haber

Yazılı Medya içerik
Güncelleniyor

İLETİŞİM

Adres :
Bağlar Mah.Koçman Cad. 8. Sok. No:39
Bağcılar/İSTANBUL

Telefon :
0212 602 01 14

BİZE YAZIN
48 saatte kesin dönüş

Adres :
Yalım Mah. 13 Mart Cad. No:68/Z1 Artuklu/MARDİN

Telefon :
+90 482 212 83 34

BİZE YAZIN
48 saatte kesin dönüş